Hoppa till innehåll

Exempel till Copéma Tips

Spela mot folket

Information om lagen, tidigare resultat med mera, kort sagt allt om fotbollen, mynnar ut i matchvärderingar, chansen för 1, X och 2 i varje match. När de är klara kan vi släppa fotbollssnacket. Då är fotbollen klar och nu återstår tipset. Hur gör man systemet? Sätten är många och vi går inte in på hur många hel- och halvgarderingar man ska ha, hur de ska väljas och liknande tankar. Istället tar vi upp att tipset är ett poolspel. Vinsterna betalas av övriga tippare och Svenska Spel förmedlar pengarna efter skäligt avdrag för sina kostnader. Det gäller att vara bättre än folkets tips!

Tidigare var vinsterna på tipset 50 % av insatserna. Då kunde man säga att tipsombuden sålde 50-öringar för 1 kr/st. Spelvärdet var 50 öre per rad om man tippade som ”alla andra”. Idag är återbäringen till spelarna 65 % av omsättningen, men det gäller fortfarande att vara bättre än ”alla andra” om chanserna ska vara bra. Självklart vill vi ha ett spelvärde som är mer än 65 öre/rad, till och med mer än radpriset 1 kr. Det fixar vi med precisionsgarderingar, eventuella andra krav på raderna och inte minst Spela mot folket (smf), som vi hittar i programmets huvudmeny under Övriga krav på raderna.

Smf är ett av många olika krav man kan ha i systemet. Förklaringar till smf finns i programmet, i översta knappraden i rutan Spela mot folket. När man väl vet hur smf fungerar har man säkert ett eget sätt att använda det. Här tittar vi på ett par exempel.

Exempel
 1.  Skriv in en egen matchvärdering i tabellen Värdering.
  Med knapparna under tabellen kan man hämta in garderingarna eller Svenska Spels oddsprocent. Vill man istället skriva in egna värden fungerar det på samma sätt som när man skriver in garderingarna.
 2.  Hur bra är värderingen jämförd med folkets tips? Jämförelsen görs för den rätta raden.
  Om värderingen är lika bra som folkets tips blir smf 100 %.
  Om värderingen är bättre än folkets tips blir resultatet mer än 100 %.
  Med 200 % är värderingen dubbelt så bra, med 300 % 3 gånger så bra osv.
  Om värderingen är sämre än folkets tips blir smf mindre än 100 %.
 3. Välj en övre och nedre gräns för smf.
  När systemet konstrueras kommer alla rader i systemet att finnas inom valda gränser.

Här är ett exempel på hur det kan se ut i högra delen av Spela mot folket-rutan.
I exemplet är det valda intervallet 105 – 180 %.
Tipsraden är omgångens rätta rad. Den kan ändras på vanligt sätt med klick i rutorna.
Testa beräknar utdelningen och smf-värdet för raden, i exemplet blev det 253 930 kr och 172 %. Beräkningen görs från de folkets tips som finns i programmet. Utdelningen kan alltså skilja sig en hel del från den verkliga utdelningen.

Smf-procenten är en produkt av värdena för alla 13 tipstecknen. Beskrivning av det och kolumnen Vinst finns i programmet.

Om man vill undanta någon match får man avmarkera matchen i rutan vid tipsraden. Det blir samma effekt om man skriver in folkets tips i värderingen. Varje tecken i matchen får då 100 %.

Ett exempel till, lite krångligt och mycket effektivt.

Vanligen övervärderar folket favoriterna. I matcher där folket har haft till exempel 78-82 % på favoriterna är det färre än 80 % som har vunnit. Övervärderingen kan vi utnyttja till att öka systemets spelvärde, bara välja rader som har ett tillräckligt högt vinstvärde. För det behöver vi folkets procent och matchvärderingen. Folkets procent i programmet är från tiden när kupongen hämtades. Om vi vill justera dem till vad vi tror blir de slutliga procenten kan vi göra det med Trend i programmet. Vi kan också välja smf så att systemets rader blir centrerade kring trolig utdelning. Det ökar inte spelvärdet utan bara chansen till vinstrader. Krav på spelvärdet och centreringen bestämmer tillsammans både nedre och övre gränsen på smf. Vi gör alltihopa stegvis.

1. Sök trolig utdelning.
För att kunna centrera raderna kring trolig utdelning måste vi förstås veta den troliga utdelningen. Den bestämmer vi så här. Gardera med matchvärderingarna och konstruera till exempel 5 000 rader med minsta radskillnaden noll. Om man har villkor eller andra krav på raderna får man avmarkera dem i konstruktionsrutan. Konstruktionen görs från matchvärderingarna, inget annat.

Klicka på Om utdelningen, knappen under garderingarna, när systemet är klart. Det tar fram rutan med gult och blått. De gula visar chansen för olika utdelningar eftersom garderingarna anses vara tipstecknens verkliga chanser, matchvärderingar.

Nu kan vi lägga dit en linje så att det blir lika mycket gult på båda sidor om linjen. I exemplet blir det 100 000 kr och vi kan anse att utdelningen troligen hamnar därikring.

Allt det här gjorde vi bara för att hitta trolig 13-utdelning och kan välja att centrera det färdiga systemets rader kring samma utdelning.

I varje intervall finns det rader med högt spelvärde och rader med lågt spelvärde. Med smf plockar vi russinen ur kakan. Rader som inte har tillräckligt högt spelvärde kommer inte med i systemet. Härnäst tittar vi på hur man kan mäta 13-värdet för vilken rad som helst. Det behövs i nästa steg.

Så här mäter vi 13-värdet för en rad.
Spelvärdet för varje rad kan beräknas från folkets tips. Knappen Övriga vinstchanser i programmets huvudsida tar fram rutan för det. Tipsraden i exemplet har 13-värdet 159 öre och är klart spelvärd. Till 13-värdet får vi även lägga till 10-12 värdena.

13-potten är 40 % av hela vinstpotten. En första tanke kan vara att med minst 40 öre i 13-värde blir hela vinstvärdet minst 1 krona. Det stämmer inte riktigt för när det är bra utdelning brukar 13-värdet vara en större del av hela vinstvärdet. Vad man vill ha som lägsta 13-värde är upp till var och en. I exemplet vill vi att raderna med lägst 13-värde ska vara kring 1 kr med bara kravet på smf.

Självklart kan vi inte manuellt mäta 13-värdet för var och en av systemets rader. Vi mäter värdena för några enstaka rader och väljer de rader som vi tror har lägst värden.

2. Testa fram smf-gränserna
Börja med att ta fram smf-rutan. Den finns i programmets huvudmeny under Övriga krav på raderna och skriv in smf-gränser, till exempel 100 – 300 %. Här får vi testa oss fram och någonstans får vi börja. I det här exemplet vill vi ha lägsta 13-värdet kring en krona och centreringen kring 100 000 kr. Testa så här.

Konstruera några tusen rader och kolla 13-värdet och centreringen. Konstruktionen görs med bara smf, inga andra krav på raderna.
Rätta sedan systemet med folkets favoritrad.
Till höger i rättningsrutan visas systemets 15 bästa rader. Kolla 13-värdena för de första raderna. Rättning med favoritraden visar de rader i systemet som har lägst 13-värde, tror vi. I bilden blev det 73 öre och vi ville ha kring 1 kr. Då får vi ändra smf-gränserna, konstruera rader med nya gränser och testa på nytt. Innan vi väljer nya gränser kan vi kolla Om utdelningen och se var centreringen är i systemet.

Höjs nedre gränsen ökar 13-värdet och de gula flyttas nedåt i bild. Sänks övre gränsen flyttas de gula uppåt i bilden och 13-värdet ökar. 13-värdet ökar när spannet minskar. Att testa fram gränserna och få till 13-värdet och centreringen kan vara lite pyssel första gången.

Nu skulle vi kunna göra systemet så att alla rader har ett godkänt spelvärde. Om det lägsta värdet är 1 kr finns det säkert rader med flera kr.

3. Lägg till eventuella andra krav på raderna.
Om man tycker att vinstchansen blir för liten även om smf håller kan man göra smf-spannet snävare, lägga till villkor, ändra i garderingarna eller något annat krav. Varje extra eller skärpt krav man lägger till ökar spelvärdet under förutsättning att kravet håller och inte tar bort 13-chansen helt. Om man ändrar i garderingarna rekommenderas att man överför de nya garderingarna till Värdering i smf-rutan. Om gardering och värdering är olika finns risk att man får med rader med lågt spelvärde i systemet. Det kan också finnas skäl att kolla upp centreringen efter ändringar.

Tillägg

Smf är kraftfullt och var och en använder det förstås som man vill. I programdelen Chans kan man beräkna vinstchansvärdet med och utan smf och se hur mycket det förbättrar vinstchanserna.

M-, R- och U-system innehåller vanligen mängder av rader med lågt spelvärde. Vill vi fortfarande köpa 50-öringar för 1 kr/st? Med Copémasystem och krav på smf kan vi göra system med bara spelvärda rader.

Hur beräknas 13-värdet för en rad?
Beräkningen görs från folkets tips. Vi behöver också veta hur stor del av omsättningen som går till 13-potten. I en omgång utan jackpot är 13-potten 26 % av omsättningen på Stryktipset. På Europatipset är det 25,35 %. Att de är olika beror på att pengarna till fonderna tas från 12-potten på Stryktipset och från 13-potten på Europatipset.

Från folkets tips beräknas sannolikheten för 13 rätt. Det är produkten av chanserna för tipstecknen i raden, chanserna enligt folkets tips. För raden i systemet beräknas 13-chansen från ramen och kraven. Sedan jämförs chanserna och multipliceras med 26 % för Stryktipset. Resultatet blir radens 13-värde.